Tips btw aangifte, waar moet je op letten?

Veel ondernemers moeten elke maand, kwartaal of jaar btw-aangifte opstellen en indienen bij de Belastingdienst. Waar moet u als ondernemer nou op letten?

1) Zorg er voor dat je inkoopfacturen goed zijn

Als u een inkoopfactuur ontvangt die niet aan de wettelijke eisen voldoet, geeft deze in beginsel geen recht op aftrek van BTW. De aftrek van BTW is wél toegestaan voor een inkoopfactuur die slechts een licht gebrek heeft (bijvoorbeeld: een (type)fout in het adres of de naam, een cijferomdraaiing in het huisnummer of een onjuiste postcode). Let daarom op dat u alleen de juiste facturen betaald! Meldt eventuele fouten aan de verzender van de factuur, de verzender van de factuur zal de gemelde fouten snel willen herstellen, omdat hij het gefactureerde bedrag zo spoedig mogelijk zal willen ontvangen. Zodra een inkoopfactuur is betaald, heeft de verzender geen financiële prikkel meer om fouten te herstellen. Klik hier voor de factuureisen.

2) Benut de kleineondernemersregeling (kor)

3) Kassabonnen en BTW aftrek

Een kassabon voldoet meestal niet aan de wettelijke factuureisen. Toch kan de btw op een kassabon onder voorwaarden als voorbelasting in aftrek worden gebracht. Dit is mogelijk wanneer het bedrag op de kassabon niet hoger is dan € 100 (inclusief btw) en de kassabon tenminste de volgende gegevens bevat:

  • Datum van uitreiking
  • NAW van de leverancier of dienstverrichter
  • Welke goederen of diensten zijn geleverd
  • Het te betalen btw-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend
Voor ondernemers die per saldo weinig btw hoeven te betalen (< € 1.883 per jaar), is er de kleineondernemersregeling (kor). Toepassing van die regeling kan betekenen dat u minder (of zelfs helemaal geen) btw hoeft te betalen. Hoeveel belastingvermindering u precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat u zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als u de regeling niet zou toepassen. Klik hier voor de bepaling van de belastingvermindering. Let op: vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. U krijgt dan geen belastingvermindering meer. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor vrijstelling van de btw-plicht.
VU hoeft dan dus niet te vragen om een factuur die voldoet aan alle overige factuureisen. Voor brandstofbonnen hoger dan € 100 (inclusief btw) geldt een uitzondering. De btw op deze kassabonnen kan wél als voorbelasting in aftrek worden gebracht wanneer de kassabon de hiervoor genoemde gegevens bevat en de betaling van de kassabon herleidbaar is naar u als afnemer. Bijvoorbeeld omdat u betaalt met de zakelijke betaalrekening.

4) Foutje? Corrigeer kleine bedragen in de volgende aangifte

Het is (bijna) iedereen wel is overkomen. Heeft u een foutje gemaakt in de btw-aangifte? Of een factuur over het hoofd gezien? In veel gevallen kunt u de btw-aangifte corrigeren in de volgende aangifte. Foutjes tot € 1000,- mag u gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om een te betalen bedrag gaat of een teruggaaf. Voor bedragen boven de € 1000,- moet u een suppletie omzetbelasting indienen.

5) Vraag btw terug op oninbare vorderingen

Iedere ondernemer krijgt er helaas vroeg of laat mee te maken: klanten die niet betalen! Graag maken wij u er op attent dat u in geval van oninbare vorderingen de eerder afgedragen btw bij de Belastingdienst kan terugvragen. U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als eerder blijkt dat de vordering oninbaar is – bijvoorbeeld door het faillissement van uw klant – is dat het moment waarop u de btw kan terugvragen. Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken.