Jaarrekening nodig? Waarom uitbesteden aan een accountant?

Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Wij stellen graag voor u deze jaarrekening - die bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop - samen volgens wettelijke eisen. Veel ondernemers vragen ons om hulp bij het maken van de jaarrekening, maar waarom eigenlijk? Het is namelijk niet verplicht.

Dit doen zij omdat zij dat veelal niet zelf kunnen. Veel kennis en kunde is namelijk vereist om een goede jaarrekening – die voldoet aan alle wettelijke eisen – samen te stellen. Onze accountants beschikken over de juiste kennis en ervaring om voor u een goede jaarrekening samen te stellen.

Een andere reden is dat wanneer de accountant u helpt bij het maken van de jaarrekening, hij hierbij een samenstellingsverklaring afgeeft. Hierdoor weten gebruikers van de jaarrekening dat een accountant betrokken is geweest bij het opstellen van de jaarrekening. Gebruikers mogen er dan vanuit gaan dat de jaarrekening goed is opgesteld en voldoet aan alle wettelijke eisen.