Ondernemers: vraag de btw terug op oninbare vorderingen!

Iedere ondernemer krijgt er helaas vroeg of laat mee te maken: klanten die niet betalen! Graag maken wij u er op attent dat u in geval van oninbare vorderingen de eerder afgedragen btw bij de Belastingdienst kan terugvragen. Hierna leest u hoe u dat kan doen!

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als eerder blijkt dat de vordering oninbaar is – bijvoorbeeld door het faillissement van uw klant – is dat het moment waarop u de btw kan terugvragen.

Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken. U vult het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte. Doe er uw voordeel mee!