Maakt uw onderneming gebruik van flexibele arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten of zzp’ers?

Wanneer u dat doet, loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de door het uitzendbureau of zzp’er niet afgedragen loonbelasting en/of omzetbelasting. De zogenoemde inlenersaansprakelijkheid. Hierna leest u wat u kunt doen om het risico van inlenersaansprakelijk te beperkten. Als inlener beperkt u onder meer het risico van inlenersaansprakelijkheid door :

1. Een recente en originele verklaring betalingsgedrag

U kunt uw uitlener (bijvoorbeeld het uitzendbureau of de zzp’er) vragen om een recente en originele verklaring betalingsgedrag. Dat geeft u een beter beeld van de uitlener en van het aansprakelijkheidsrisico dat u met hem loopt. In een verklaring betalingsgedrag verklaart de Belastingdienst schriftelijk dat de uitlener zijn loonheffingen en btw heeft betaald die op het moment van de afgifte bekend zijn. De verklaring betalingsgedrag betekent niet dat u gevrijwaard bent; ook met een verklaring kan de Belastingdienst u aansprakelijk stellen. Er wordt namelijk niet in aangegeven of de ingediende aangiften loonheffingen en omzetbelasting voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de door de uitlener ingediende aangiften loonheffingen en omzetbelasting te laag zijn (de aan te geven en te betalen loonheffingen en omzetbelasting had dus hoger moeten zijn).

2. Te storten op een geblokkeerde rekening (g-rekening)

U kunt zich beschermen tegen het risico van aansprakelijkheid door het storten op een geblokkeerde rekening, de zogenoemde g-rekening van uw uitlener. Deze rekening kan alleen gebruikt worden voor het betalen van de loonheffingen en omzetbelasting of voor het doorstorten naar een andere g-rekening. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de uitlener geen g-rekening heeft, waardoor u zich niet op deze manier kunt beschermen tegen het risico van inlenersaansprakelijkheid. Heeft de uitlener wel een g-rekening, dan is het storten van een deel van het factuurbedrag op de g-rekening van de uitlener een uitstekende manier – als aan alle voorwaarden wordt voldaan (https://tinyurl.com/y4uw4w74) - om het risico van aansprakelijkheid te beperken.

3. Een assurance-rapport inzake inlening personeel van een accountant (hierna ‘inleenverklaring’)

Vindt u het restrisico bij een recente en originele verklaring betalingsgedrag te groot? En heeft de uitlener geen g-rekening? Dan kunt u aan uw inlener om een inleenverklaring vragen. De inleenverklaring geeft een antwoord op de vraag of de aangiften en afdracht van de belastingen (loonheffingen en omzetbelasting) juist- en volledig waren. Met een inleenverklaring kunt u dus het risico van aansprakelijkheid beperken.

Met deze (periodieke) inleenverklaring hebben wij ruime ervaring. Wij begeleiden u en de uitlener graag bij de inleenverklaring en het bijbehorende proces.